Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie ustalenia soboty roboczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: poz.1000, 1349 i 1432) oraz art. 7 pkt 1 i 3 i art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1260, zm. poz. 1669), w związku z art.129 §1 Kodeksu pracy (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz.917, z późn.zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sobotę 15 grudnia 2018r. dniem pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r., który ustala się dniem wolnym od pracy. 2. W dniu 15 grudnia 2018r. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim będzie czynny w godzinach od. 7 30 do 15 30 . § 2. Informacja o zmianie w systemie pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, o której mowa w §1 ust. 1, zostanie podana do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy: , w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: oraz na tablicy ogłoszeń i na drzwiach wejściowych w Urzędzie Gminy, w terminie do końca listopada 2018r. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 120.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie ustalenia soboty roboczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 11:22
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 64
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl