Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-02-2018 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych

Na podstawie § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy jednostek budżetowych, a w przypadku jednostek obsługiwanych Kierownik jednostki obsługującej przekazują sprawozdania budżetowe sporządzane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109), Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki w formie dokumentu w wersji papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego.
2. Kierownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
3. Sprawozdania w wersji elektronicznej należy przekazywać na adres e-mail . 4. Terminy przekazywania sprawozdań określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej o którym mowa § 1 ust. 1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom o których mowa w § 1 ust. 1 oraz Skarbnikowi Gminy. § 3. Traci moc zarządzenie Nr 0050.1.103.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych. § 4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-02-2018 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 11:45
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 38
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl