Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

XII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. (14:03:00)

Obrady rozpoczęto 2019-11-28 o godz. 14:03:22, a zakończono o godz. 15:55:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Rafał Kampa
 6. Roman Kołbuc
 7. Arkadiusz Kulas
 8. Łukasz Lazik
 9. Monika Ledwolorz-Gierok
 10. Piotr Libawski
 11. Roman Marek
 12. Danuta Orzeszyna
 13. Antoni Piechota
 14. Janusz Piontkowski
 15. Zbigniew Wajman


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. (14:14:00)


3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad. (14:14:00)


4. Zatwierdzenie porządku obrad. (14:15:00)

Zatwierdzenie porządku obrad. (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Danuta Orzeszyna, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Józef Gregulec, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc

Zatwierdzenie porządku obrad. (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Danuta Orzeszyna, Rafał Kampa, Krystyna Gierok, Józef Gregulec, Roman Marek, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc


5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 31.10.2019 do 28.11.2019r.) (14:16:00)


6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 oraz 2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:21:00)


6.1. Informacja skarbnika gminy (14:21:00)


6.2. Opinia Komisji Budżetu i Finansów (14:23:00)


6.3. Dyskusja i głosowanie (14:24:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Rafał Kampa, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok, Roman Marek, Jerzy Bednarz


7. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” (14:25:00)


7.1. Informacja Wójta gminy (14:25:00)


7.2. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych (14:28:00)


7.3. Dyskusja i głosowanie (14:28:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.” (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Rafał Kampa, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Roman Marek, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Janusz Piontkowski


8. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych (14:29:00)


8.1. Informacja Wójta Gminy (14:29:00)


8.2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:30:00)


8.3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:31:00)


8.4. Dyskusja i głosowanie (14:31:00)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Antoni Piechota, Krystyna Gierok


9. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. (14:32:00)


9.1. Informacja skarbnika gminy (14:32:00)


9.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:36:00)


9.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:36:00)


9.4. Dyskusja i głosowanie (14:37:00)

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Łukasz Lazik, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Roman Marek, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna


10. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym (14:38:00)


10.1. Informacja skarbnika gminy (14:38:00)


10.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:38:00)


10.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:38:00)


10.4. Dyskusja i głosowanie (14:38:00)

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Krzysztof Henek, Antoni Piechota, Roman Marek, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Łukasz Lazik, Jerzy Bednarz, Józef Gregulec


11. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości. (14:39:00)


11.1. Informacja Wójta gminy (14:39:00)


11.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:49:00)


11.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:50:00)


11.4. Dyskusja i głosowanie (14:50:00)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna


12. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (14:50:00)


12.1. Informacja Wójta gminy (14:50:00)


12.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:51:00)


12.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:51:00)


12.4. Dyskusja i głosowanie (14:51:00)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Danuta Orzeszyna, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok, Roman Marek


13. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020. (14:52:00)


13.1. Informacja Wójta gminy (14:52:00)


13.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (14:52:00)


13.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (14:53:00)


13.4. Dyskusja i głosowanie (14:53:00)

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020. (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Zbigniew Wajman, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Danuta Orzeszyna, Krystyna Gierok, Roman Marek, Roman Kołbuc


14. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy i najmu.(Kup, pow. 78 m2) (14:57:00)


14.1. Informacja Wójta gminy (14:57:00)


14.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:11:00)


14.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:12:00)


14.4. Dyskusja i głosowanie (15:12:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy i najmu. (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Jerzy Bednarz, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Zbigniew Wajman, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Arkadiusz Kulas, Krystyna Gierok, Roman Marek, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna


15. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy / Kup, pow. 260 m2 / (15:14:00)


15.1. Informacja Wójta Gminy (15:14:00)


15.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:14:00)


15.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:14:00)


15.4. Dyskusja i głosowanie (15:14:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy / Kup, pow. 260 m2 / (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Monika Ledwolorz-Gierok, Danuta Orzeszyna, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok, Antoni Piechota, Roman Marek, Roman Kołbuc


16. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy / Cz-sy – Opole / (15:14:00)


16.1. Informacja Wójta Gminy (15:14:00)


16.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:15:00)


16.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:15:00)


16.4. Dyskusja i głosowanie (15:15:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy dzierżawy / Cz-sy – Opole / (15:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok


17. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy najmu /ERMED/ (15:15:00)


17.1. Informacja Wójta Gminy (15:15:00)


17.2. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska (15:15:00)


17.3. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów (15:15:00)


17.4. Dyskusja i głosowanie (15:15:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu zawarcia umowy najmu /ERMED/ (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Piotr Libawski, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Danuta Orzeszyna, Janusz Piontkowski, Roman Marek, Krystyna Gierok, Roman Kołbuc


18. Interpelacje i wolne wnioski. (15:16:00)


19. Sprawy różne. (15:18:00)


20. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji. (15:55:00)


Zakończono sesję (15:55:50)

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  28-11-2019 16:08
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 320
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl