Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 600 000,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne 600 000,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 600 000,00 0,00
Razem 600 000,00 0,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 0,00 600 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 0,00 600 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 600 000,00
Razem 0,00 600 000,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  02-12-2019 12:03
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 32
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl