Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
710     Działalność usługowa 2 000,00 2 000,00
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000,00 2 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00
801     Oświata i wychowanie 1 493,00 1 493,00
  80130   Szkoły zawodowe - Projekt "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1" RPOP.09.02.02-16-0018/16 1 493,00 1 493,00
    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 700,00
    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 93,00
    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 700,00
    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 993,00 0,00
    4227 Zakup środków żywności 500,00 0,00
Razem 3 493,00 3 493,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  02-12-2019 12:47
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 40
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl