Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 334.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 20.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownię plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach” powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący - Joanna Kurtz
2. Sekretarz - Grzegorz Pluskwik
3. Członek- Izabela Kołodziej
4. Członek – Czesław Sankowski

§ 2. Komisja przetargowa działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27.02.2019 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 120.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 334.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywnośc.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  04-12-2019 12:00
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 50
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl