Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.108.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie przedłożenia informacji za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedłożyć Radzie Gminy Dobrzeń Wielki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za I półrocze 2018 roku,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki za I półrocze 2018 roku
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowego gminnej instystucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.108.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie przedłożenia informacji za I półrocze 2018 roku.pdf

PDFZalacznik1 0050.1.108.2018.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  05-12-2019 09:01
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 33
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl