Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.128.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7 oraz art. 37 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), § 2 ust.1 pkt. 4 i § 3 ust.2 pkt 1 uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 125/2011 z dnia 09 listopada 2011 r., poz.1475 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazanie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako: działka nr 1402/30 arkusz mapy 3 obręb Dobrzeń Mały o powierzchni 0.0048 ha, objęta księgą wieczysta nr OP1O/00033361/3 oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i RZ – łąki i pastwiska oraz działka nr 729/51 arkusz mapy 1 obręb Chróścice o powierzchni 0.0167 ha, objęta księgą wieczysta nr OP1O/00069543/4 oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; nastąpi w formie umowy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
§ 2. Zbycie ww. nieruchomości, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Dobrzeń Wielki następuje w związku z ich nieprzydatnością dla potrzeb Gminy i jej celów rozwojowych. Obydwie działki nie nadają się do samodzielnego zagospodarowania. Od wielu lat tworzą jednorodnie zagospodarowane i ogrodzone z działkami przyległymi nieruchomości, których właściciele są zainteresowani ich nabyciem, dla prawnej regulacji granic nieruchomości, które są w ich posiadaniu. Stąd zostały przeznaczone do zbycia na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, poprawiając możliwość ich zagospodarowania. Zasadność planowanej transakcji pod kątem ekonomicznym wynika z konieczności ponoszenia (zwrotu) nakładów i kosztów na utrzymywanie tej działki w należytym porządku co przemawia za ich sprzedażą powodując zwiększenie wpływów w gminnym budżecie.
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Gminy, którym przedłożony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.128.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  05-12-2019 09:17
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 47
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl