Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.147.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w planie finansowym wydatków na rok 2018 jednostek organizacyjnych gminy: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 9 318,00 9 318,00
  80101   Szkoły podstawowe 9 318,00 9 318,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 318,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 9 318,00
Razem 9 318,00 9 318,00

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 300,00 300,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 300,00 300,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 300,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00
Razem 300,00 300,00

3. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 1 000,00 1 000,00
  80152   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 000,00 1 000,00
    4260 Zakup energii 0,00 1 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00
Razem 1 000,00 1 000,00

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 4 300,00 4 300,00
  80101   Szkoły podstawowe 4 300,00 4 300,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 300,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 4 300,00
Razem 4 300,00 4 300,00

5. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 4 269,00 4 269,00
  80104   Przedszkola 4 269,00 4 269,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 269,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 4 269,00
Razem 4 269,00 4 269,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.147.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  05-12-2019 09:41
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 49
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl