Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA w UŻYCZENIE

 

Oznaczenie:

obręb,

nr działek,

(arkusz mapy)

 

Powierzchnia

użyczenia

(m2)

 

Numer księgi wieczystej

 

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodaro-wania

przestrzennego

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób zagospodarowania

 

2

3

4

5

6

 

 

Chróścice

1650/208 (3)

 

 

 

 

1299

 

 

 

 

OP1O/00069543/4

 

 

U–tereny usług

 

KDD – tereny dróg  publicznych

 

 

cel – realizacja projektu  „Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Chróścicach” w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis nieruchomości: działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej położonym przy ulicy Damrota 21

Umowa użyczeniaumowa, regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 710–719), przez którą jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący) bezpłatne używanie umówionej rzeczy – nie ustala się opłat, ani ich aktualizacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z wymogami realizowanych projektów i potrzebami statutowymi biorących w użyczenie.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.