Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 

 

nr

 

 

Oznaczenie:

obręb,

nr działek,

(karta mapy),

 nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia

(ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wysokość opłat z tytułu najmu

(zł)

Przeznaczenie

do oddania w najem

(sposób zagospodarowania)

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

 

Dobrzeń Wielki,

 3190/446

(3)

OP1O/00142905/6

 

 

0.3624

 

UP  –  tereny usług publicznych

 

2,25 zł

za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie

+ 23% podatek VAT

 

 

Lokal

 o powierzchni

20.78 m2

kontynuacja działalności  na cele prowadzenia usług zdrowia

Opis nieruchomości: lokal użytkowy znajduje się w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Reymonta 4, składa się z gabinetu lekarskiego, części korytarza, posiada dostęp do mediów w tym instalacji elektrycznej, ciepłociągu, sieci wodno-kanalizacyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowana już zgodnie z przeznaczeniem.

 

2

 

Dobrzeń Wielki

1124/451

(1)

OP1O/00041664/6

 

 

0.0647

 

MNU –  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

350,00 zł

miesięcznie

+ 23% podatek VAT

Lokal

 o powierzchni

36.26 m2

  z przeznaczeniem  pod działalność usługowo-handlową

 

Opis nieruchomości: lokal użytkowy znajduje się w budynku gospodarczym przy ul. Namysłowskiej 26, składa się z pomieszczenia głównego, pomieszczenia pomocniczego i toalety, posiada dostęp do mediów w tym instalacji elektrycznej, instalacji c.o., sieci wodno-kanalizacyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 4 miesiące od podpisania umowy najmu.

 

3

 

Dobrzeń Wielki

1682/342

(3)

OP1O/00041219/2

 

 

0.0818

 

UO – teren usług oświaty

 

 

800,00 zł

miesięcznie

+ 23% podatek VAT

Lokal

 o powierzchni

82.59 m2

  z przeznaczeniem  na pomieszczenia administracyjno-biurowe

 

Opis nieruchomości: lokal położony na parterze budynku  przy ul. Kościelnej 5, przedmiotem najmu jest 6 pomieszczeń wraz z komunikacją, posiada dostęp do mediów w tym instalacji elektrycznej, instalacji c.o., sieci wodno-kanalizacyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 4 miesiące od podpisania umowy najmu.

 

 

4

 

Dobrzeń Wielki

1682/342

(3)

OP1O/00041219/2

 

 

0.0818

 

UO – teren usług oświaty

 

 

1000,00 zł

miesięcznie

+ 23% podatek VAT

Lokal

 o powierzchni

91.76 m2

  z przeznaczeniem  na pomieszczenia administracyjno-biurowe

 

Opis nieruchomości: lokal położony na I piętrze budynku  przy ul. Kościelnej 5, przedmiotem najmu jest 6 pomieszczeń wraz z komunikacją, posiada dostęp do mediów w tym instalacji elektrycznej, instalacji c.o., sieci wodno-kanalizacyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 4 miesiące od podpisania umowy najmu.

Wysokość opłat z tytułu najmu: stawki czynszu określone w rubryce 5 wykazu. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem nieruchomości oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.