Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.188.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz §5 ust. 3 Uchwały Nr VII/53/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2011r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Stosownie do wniosku Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego nr ZI.4130.69.2018.ŁP z dnia 4 grudnia 2018r. odwołuję Panią Elżbietę Czechowską ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dobrzeń Wielki. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonała K.Konecka
Wójt

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.188.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  09-12-2019 10:43
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 33
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl