Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.160a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XII/93/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planie finansowym przychodów budżetu gminy: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (organ)

Plan przychodów
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 100,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.160a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  18-12-2019 10:29
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 37
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl