Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert.

W ramach ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim wpłynęła 1 oferta:

Oferent: Gminne Zrzeszenie - Ludowe Zespoły Sportowe – Dobrzeń Wielki.

Zadanie publiczne: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 10 000,00 zł

 

                                                               Wójt Gminy

                                                              Piotr Szalapa

PDFOgłoszenie wyników konkursu.pdf
PDFProtokół z posiedzenia komisji.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2020
  przez: Adriana Pietrzyk
 • opublikowano:
  02-01-2020 09:39
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 128
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl