Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert.

W ramach ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim wpłynęła 1 oferta:

Oferent: Gminne Zrzeszenie - Ludowe Zespoły Sportowe – Dobrzeń Wielki.

Zadanie publiczne: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 10 000,00 zł

 

                                                               Wójt Gminy

                                                              Piotr Szalapa

PDFOgłoszenie wyników konkursu.pdf
PDFProtokół z posiedzenia komisji.pdf