Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: poz.1000, 1349 i 1432) oraz § 42 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Wojew. Opolskiego z 2017r. poz.1907, zm. poz. 2278) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobrzeń Wielki w następującym składzie: 1) Roman Marek;
2) Danuta Orzeszyna;
3) Janusz Piontkowski.

§ 2. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki określa ustawa o samorzadzie gminnym oraz Statut Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf