Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: poz.1000, 1349 i 1432) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki w następującym składzie: 1) Józef Gregulec;
2) Krzysztof Henek;
3) Antoni Piechota.

§ 2. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki określa ustawa o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 13:48
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 22
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl