Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Pana Piotra Szlapy, powierza się reprezentowanie Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, w przypadku jego nieobecności:Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Pani Irenie Weber . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf