Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.1.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późń. zm), art. 247 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) w związku z Uchwałą Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Zatwierdza się plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
2. Zatwierdza się plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
3. Zatwierdza się plan finansowy dochodów i wydatków Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
4. Zatwierdza się plan finansowy dochodów i wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia;
5. Zatwierdza się plan finansowy dochodów i wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej z oddz. Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia;
6. Zatwierdza się plan finansowy dochodów i wydatków Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim godnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszego Zarządzenia;
7. Zatwierdza się plan finansowy dochodów i wydatków Publicznego Przedszkola w Chróścicach zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.1.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacy.pdf

PDFZalacznik1 0050.1.1.2020.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  09-01-2020 13:07
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 19
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl