Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z konsultacji społecznych

Dobrzeń Wielki, 28.12.2011r.

 

Protokół z konsultacji społecznych

dotyczących Rocznego Programu współpracy gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz pkt I.2. Regulaminu Konsultacji stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 12 maja 2011r. ( Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 61, poz. 788 z dnia 09.06.2011 ) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał zarządzenie Nr 0050.1.70.2011 z dnia 09 grudnia 2011r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

            Konsultacje prowadzone były poprzez zamieszczenie dnia 12 grudnia 2011 projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

            W konsultacjach udział wzięła tylko jedna organizacja pożytku publicznego, mianowicie Stowarzyszenie Młodzi Uczestnicy Wymian. Prezes stowarzyszenia drogą elektroniczną przesłała pisemna akceptację całości treści programu współpracy na rok 2012.

Pozostałe stowarzyszenia działające na terenie gminy Dobrzeń Wielki, nie brały udziału w konsultacjach.

 

 

Zastępca Wójta Gminy

Irena Weber

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2011
  przez: Irena Weber
 • opublikowano:
  29-12-2011 17:50
  przez: Jolanta Mikuła
 • zmodyfikowano:
  30-12-2011 07:57
  przez: Jolanta Mikuła
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 10206
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl