Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o wrażenie opinii

 

OŚ.6220.26.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE II” eksploatującego fragmentu złoże kruszywa naturalnego „CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE” o powierzchni  12,66 ha, realizowanego przez „KRUSZYWA” Sp. z o. o. z siedzibą w Zawadzie k/Opola przy ul. Luboszyckiej 60.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-01-2012
  przez: Marcin Włodarczyk
 • opublikowano:
  04-01-2012 09:44
  przez: Marcin Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  04-01-2012 09:46
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 5241
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl