Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 30 ust.1 i § 42 ust.3 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. U. Wojew. Opolskiego z 2017r. poz.1907, zm. poz. 2278; z 2018r. poz. 3405,) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie: § 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobrzeń Wielki w następującym składzie: 1) Roman Marek; 2) Janusz Piontkowski; 3) Arkadiusz Kulas; 4) Monika Ledwolorz-Gierok; 5) Józef Gregulec.” ”;
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  10-01-2020 10:01
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 46
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl