Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert.

W ramach ogłoszonych konkursów do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim wpłynęły 2 oferty:

Oferent: CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ – Opole

Zadanie publiczne: „Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 100 000,00 zł

Oferent: CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ – Opole

Zadanie publiczne: „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 50 000,00 zł

                                                                Wójt Gminy

                                                                Piotr Szlapa

PDFProtokół z posiedzenia komisji.pdf
PDFOgłoszenie wyników otwartych konkursów ofert.pdf