Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.175.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1, art. 257 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w planie finansowym wydatków na rok 2019 jednostek organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 7,51 0,00
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 7,51 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 7,51 0,00
Razem 7,51 0,00

2. Publiczne Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 0,00 7,51
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 7,51
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 7,51
Razem 0,00 7,51

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.175.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf