Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.178.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 sprawie odwołania Danuty Bieszaj ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506; zm.: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 29 pkt 2 i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1148, zm.: poz. 2245, poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197, poz. 2248), w związku ze złożonym przez Panią Danutę Bieszaj wnioskiem z dnia 2 grudnia 2019 r., postanawiam:

§ 1. Odwołać Danutę Bieszaj ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolneg z dniem 3 marca 2020 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.178.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 sprawie odwołania Danuty Bieszaj ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup.pdf

DOCXZałącznik nr ata 0050.1.178.2019.docx