Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.181.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2019 r. przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim nakłady inwestycyjne o wartości 39 944,87 zł. brutto poniesione ze środków Gminy Dobrzeń Wielki wskutek realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja szkoły w Dobrzeniu Małym”. § 2. Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych nastąpi na podstawie protokołu przekazania. § 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.181.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały.pdf