Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 13 stycznia 2012r.

w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru
na wolne stanowisko referenta
w Referacie Zamówień Publicznych
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

 

        Na podstawie § 16 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje:

  1. Do naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2012r.)  oferty złożyło 10 kandydatów.
  2. Do następnego etapu naboru zakwalifikowano 5 kandydatów (oferty tych  kandydatów spełniają wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze).
  3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do następnego etapu naboru odbędą się w dniu 18 stycznia 2012r. w godz. od 900 do 1100 .
  4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej oraz o godzinie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie w dniu 13 stycznia 2012r.

Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl.

 

                                                                                     Wójt
                                                                           Henryk Wróbel[1]

 

                                                                                                                     [1]Podpis na oryginale