Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506. zm. 1309,1696 i 1815), stosownie do przepisów art. 238 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r. poz.869, zm.2245), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę do Planu audytu wewnętrznego dla Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019, określonego w załączniku do Zarzadzenia Nr 120.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnetrznego na rok 2019, poprzez przesunięcie na rok 2020 zadania audytowego wykazanego pod poz. 1, które dotyczy ustalenia i stosowania dokumentacji organizacyjnej dotyczącej funkcjonowania Urzędu w zakresie właściwych procedur kontrolnych o charakterze następczym, regulujących czynności osób i komórek organizacyjnych.
2. Zmiana określona w ust. 1 spowodowana jest względami organizacyjnymi.
3. Zmiana określona w ust. 1 nie powoduje zmian w realizacji Planu audytu wewnętrznego na rok 2020.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu p. Jerzemu Szyndlerowi, działającemu na podstawie umowy zlecenia nr ZP.272.223.2019 z dnia 15 października 2019r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019r.

WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2019.pdf