Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

OŚ.6220.18.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 3 lutego 2012 r.

 

 

 

          Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg i placów w rejonie rozładunku biomasy z nowym systemem odwodnienia terenu w rejonie rozładunku, budowy boksów do zadaszonego rozładunku biomasy, na terenie Elektrowni Opole S. A. w Brzeziu k/ Opola“.

 

1.         Decyzja wydana została dla PGE Elektrowni Opole S.A.

2.         Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 109 lub 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

3.         Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 109 lub 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2012
  przez: Marcin Włodarczyk
 • opublikowano:
  06-02-2012 09:29
  przez: Marcin Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  06-02-2012 09:33
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 5941
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl