Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup

Dobrzeń Wielki, dnia 07.07.2020 r.

Or.-Oś.4424.66.13.2020

Informacja

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2020 r.
o nierozstrzygnięciu konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup

W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup w dniu 6 lipca 2020r. przez Komisję powołaną Zarządzeniem Nr 0050.1.92.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2020r., informuję, że w terminie określonym w Zarządzeniu o konkursie wpłynęła 1 oferta – Pani Liliany Kupisińskiej, zamieszkałej w miejscowości Pokój.

Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na wynik głosowania – kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, wymaganej przepisami prawa.  

                                                                                                  Wójt Gminy

             mgr Piotr Szlapa