Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE - warunki i zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

OGŁOSZENIE

Z dniem 8 lipca 2020r. wprowadza się do odwołania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zwanym dalej Urzędem, następujące warunki i zasady obsługi interesantów:

 • Wejście interesantów do budynku Urzędu, w tym klientów kasy, odbywa się za przywołaniem pracownika właściwego w sprawie - telefonicznie lub z użyciem dzwonka, zainstalowanego przy wejściu głównym do Urzędu;
 • Wykaz numerów telefonów do poszczególnych referatów i stanowisk oraz aparat telefoniczny są dostępne przy wejściu głównym do Urzędu;
 • Wizyty w Urzędzie można również umawiać z wyprzedzeniem - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail;
 • Interesanci obsługiwani są pojedynczo – przy jednym stanowisku pracy może znajdować się tylko 1 osoba;
 • Ze względów bezpieczeństwa przyjęcie interesanta może się odbywać w innym miejscu niż stanowisko pracy pracownika właściwego w sprawie. O miejscu przyjęcia interesanta (stanowisko pracy lub inne miejsce w Urzędzie) decyduje pracownik;
 • Każda osoba wchodząca do Urzędu zobowiązana jest do:
  -  noszenia maseczki lub innej osłony ust i nosa,
  - dokonania dezynfekcji rąk (środek dezynfekcyjny dostępny w Urzędzie),
  -   korzystania z własnego długopisu;
 • Pracownik Urzędu podejmuje interesanta z osłoniętą częścią twarzy (usta i nos); pracownik decyduje o konieczności użycia rękawic jednorazowych przez niego i osobę obsługiwaną.
 • Kasa w Urzędzie jest czynna:
 1. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 1500;
 2. w piątek - w godzinach od 800 do 1400.

                                                                          WÓJT

                       Piotr Szlapa