Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.326.2020 na zadanie pn. „Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.326.2020 na zadanie pn. „Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki ” powołuję komisję przetargową w składzie:1. Przewodniczący - Joanna Kurtz 2. Sekretarz - Grzegorz Pluskwik
3. Członek – Marieta Kupka
4. Członek – Rafał Parzonka

§ 2. Komisja przetargowa działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120/8/2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27.02.2019 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu przetargowym.Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, 46 - 081 Dobrzeń Wielki reprezentowane przez Wójta (dalej ADO), a Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda iod.urzad.dobrzenwielki@netkoncept.com .Dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innymi, właściwymi ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisami prawa i / lub regulacjami wewnętrznymi administratora oraz Pani/Pana zgody. Dane przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć na stronie http://dobrzenwielki.pl/download/attachment/15046/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-zamowienia-publiczne.pdf

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.326.2020 na zadanie pn. „Budowa parkingu w m. Dobrzeń W.pdf