Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.69.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298"

 


§ 1. Zgodnie z §9 ust. 4 umowy nr ZP.272.343.2020 z dnia 20.08.2020 r. powołuję niniejszym komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w następującym składzie :
1. Piotr Jonek – Z-ca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2. Robert Machnik - Właściciel
3. Bernard Iwański – kierownik budowy
4. Sebastian Raudzis – Inspektor nadzoru

§ 2. Odbiór rozpocznie się dnia 23.12.2020 r. o godz. 10.00 na placu OSP w Chróścicach
§ 3. Zgodnie z §9 ust.6 w/w umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 2.8. oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.69.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298".pdf