Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

W ramach ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim wpłynęła 1 oferta:

Oferent: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrzeniu Wielkim

Zadanie publiczne: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 10 000,00 zł

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznany zostanie za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                                                     Piotr Szlapa