Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego w roku 2021:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych”

z uwagi na to, iż w wyznaczonym terminie wpłynęła wyłącznie jedna oferta, która nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację ww. zadania.

 

                                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                                                  Piotr Szlapa