Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

G.6845.22.2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. działki [ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość czynszu dzierżawnego miesięcznie [zł]

Położenie

Numery

km.

działki

Księgi Wieczystej

1.

Dobrzeń Wielki

3

858/89

OP1O/00068731/2

0,2176

Nieruchomość położona w niedalekiej odległości rzeki Odry oraz jazu sektorowego Dobrzeń, stanowi łąki trwałe, porośnięta zielenią niską

R-29 – teren rolniczy – grunty orne, użytki zielone / do czasowego magazynowania materiałów przy modernizacji jazu

0,10 zł za m² + podatek VAT 23%

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

                                                                             Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                   /-/ Piotr Szlapa