Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALU UŻYTKOWEGO

PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA

L.p.

Nr działki/

Arkusz mapy

Nr KW

Pow.

m2

Położenie

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania/ informacja o przeznaczeniu do zbycia

Wartość sprzedaży

 

1.

873/103, 874/103 am.4

Lokalu : OP1O/00082939/4

Działek:

OP1O/00076918/6

Lokalu: 89,20

Działek łącznie: 3763

Dobrzeń Wielki

MW-1 co stanowi tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi,

-KDD-32 co stanowi  tereny dróg publicznych klasy „D” – dojazdowe,

- KDD-34 co stanowi  tereny dróg publicznych klasy „D” – dojazdowe,

/ sprzedaż nieruchomości z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego najemcy lokalu użytkowego.

235 120,00

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość lokalowa – lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, zlokalizowany w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 97, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00082939/4. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej w części 928/10000, objęty księgą wieczystą nr OP1O/00076918/6. Nieruchomość lokalowa znajduje się w budynku mieszkalno-użytkowym wielorodzinnym, o zróżnicowanej ilości kondygnacji trzy i dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, częściowo z dachem dwuspadowym krytym dachówką, częściowo płaskim krytym papą. W budynku tym Gmina Dobrzeń Wielki jest właścicielem jednego lokalu użytkowego. W budynku zlokalizowane są trzy klatki schodowe dla lokali mieszkalnych, oraz odrębne wejścia do lokalu użytkowego. W budynku zlokalizowane są lokale mieszkalne oraz na parterze lokal użytkowy pełniący funkcję salonu fryzjersko-kosmetycznego. Kształt działek to regularne trapezy, teren działek płaski o korzystnej hipsometrii. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gaz. Teren działek wykorzystywany jest częściowo na przydomowe ogródki warzywne.

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 89,20 m², zlokalizowany jest na parterze budynku z odrębnym do niego wejściem od ul. Namysłowskiej. Obecnie lokal pełni funkcję salonu fryzjersko – kosmetycznego i do tej funkcji został przystosowany przez najemcę. Obejmuje pomieszczenia salonu, sanitariaty, pomieszczenie zaplecza i ciągu komunikacyjnego. Okna w pomieszczeniach z PCV, drzwi wejściowe do lokalu z PCV z szybami antywłamaniowymi, od zaplecza drzwi metalowe. Posadzki w pomieszczeniach z płytek ceramicznych i gresowych, ściany w łazienkach w całości, w salonach w części wyłożone płytkami ceramicznymi, malowane, fragmentami tapetowane oraz w salonie na fragmencie obłożone deskami panelowymi. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie lokalu i ciepła woda z pieca gazowego zlokalizowanego w lokalu. Stan techniczny lokalu jest porównywalny ze stanem technicznym budynku a stopień jego zużycia określa się na poziomie 25%. Lokal jest przedmiotem najmu.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy ustalam do dnia 8 marca 2021 roku.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz  na stronach internetowych urzędu.

 

                                                                             Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                       /-/ Piotr Szlapa