Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

L.p.

Nr działki/

Arkusz mapy

Nr KW

Pow.

m2

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania/ informacja o przeznaczeniu do zbycia

Wartość sprzedaży

 

1.

1278/74 am.2

OP1O/00088091/9

805

Kup

Działka zlokalizowana jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w bok od ul. Brynickiej, pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną a terenem leśnym. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej, na małym fragmencie droga o nawierzchni tłuczniowej. Kształt działki regularny, teren równy o korzystnej hipsometrii. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną oraz gazową.  Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: RV - 0,0805 [ha].

MN – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku)/ sprzedaż w drodze przetargu

55 470,00 zł + 23% VAT

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość oraz na stronach internetowych urzędu.

 

 

 

                                                                                     Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                 /-/ Piotr Szlapa