Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

L.p.

Nr działki/

Arkusz mapy

Nr KW

Pow.

m2

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania/ informacja o przeznaczeniu do zbycia

Wartość sprzedaży

 

1.

270/35 am.5

OP1O/00133659/0

23

Kup

Działka zlokalizowana jest w terenie przeznaczonym pod drogę dojazdową wewnętrzną, w trzeciej linii zabudowy od ul. 1 Maja, przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka została wydzielona z większego terenu przeznaczonego pod drogę  (obecnie poza terenem drogi istniejącej) dla potrzeb powiększenia terenu przylegającego dz. nr 307/28. Teren jest równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony w sieci: energetyczną, wodną, kanalizacyjną oraz gazową.

Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: B - 0,0022 [ha], RV – 0,0001 [ha].

KDW – tereny dróg wewnętrznych (dojazdowych, gospodarczych, rolniczych, leśnych, zakładowych)/ sprzedaż w drodze zamiany nieruchomości

 680,00 zł + 23% VAT

2.

270/33 am.5

OP1O/00133659/0

32

Kup

Działka zlokalizowana jest w terenie przeznaczonym pod drogę dojazdową wewnętrzną, w trzeciej linii zabudowy od ul. 1 Maja, przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka została wydzielona z większego terenu przeznaczonego pod drogę  (obecnie poza terenem drogi istniejącej) dla potrzeb powiększenia terenu przylegającego dz. nr 305/28. Teren jest równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony w sieci: energetyczną, wodną, kanalizacyjną oraz gazową.

Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: RV – 0,0032 [ha].

KDW – tereny dróg wewnętrznych (dojazdowych, gospodarczych, rolniczych, leśnych, zakładowych)/ sprzedaż w drodze zamiany nieruchomości

 940,00 zł + 23% VAT

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość oraz na stronach internetowych urzędu.

 

                                                            Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                      /-/ Piotr Szlapa