Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:  

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych”

 

W ramach ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim wpłynęły 2 oferty:

  1. Oferent: „ARI” Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 30A

Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł

 

  1. Oferent: FUNDACJA AKTYWNYM BYĆ z siedzibą w Oleśnie, ul. Konopnickiej 11

Wysokość przyznanych środków publicznych: 0,00 zł

 

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznany zostanie za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%

 

                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                                          Piotr Szlapa