Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

G.6845.3.2021

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. działki [ha]

Pow. do dzierżawy [m²]

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość czynszu dzierżawnego miesięcznie [zł]

Położenie

Numery

km.

Działki

Księgi Wieczystej

1.

Dobrzeń Mały

3

1329/215,

1331/215

OP1O/00033361/3, OP1O/00033411/9

0,1126; 0,1450

2576

PRZ – tereny portu rzecznego / rolnicze wykorzystanie

0,05 zł za 1 m² (zwolniona z podatku VAT)

 

Opis nieruchomości: nieruchomości składają się z dwóch przylegających działek, położonych w dolinie rzeki Odry, w terenie szerokiego międzywala, za nowo wybudowaną ścianką oporową stanowiącą zabezpieczenie przeciwpowodziowe, wzdłuż drogi gruntowej.

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl  Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

/-/ Piotr Szlapa