Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

G.6845.4.2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. lokalu do najmu [m²]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość czynszu najmu miesięcznie [zł]

Położenie

Numery

km.

Działki

Księgi Wieczystej

1.

Kup

1

459/117

OP1O/00095008/3

51,92

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku w Kup przy ul. Szpitalnej 2, składający się z sali wystawowej, sali sprzedaży , pomieszczenia socjalnego i WC

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności zabudowy/ lokal przeznaczony jest do najmu w celu prowadzenia działalności w tym sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych

700,00 zł + podatek VAT 23%

Wysokość opłat i zasady ich aktualizacji: Stawka czynszu wynosi 700,00 zł + podatek VAT 23% miesięcznie. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. Wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji  w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl  Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

 

                                                             Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                       /-/ Piotr Szlapa