Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

AN-6730.2.1.2021                                                                                                                            Dobrzeń Wielki, 2.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las w Chróścicach, gmina Dobrzeń Wielki.

Stosownie do treści art. 10 k.p.a. i art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym niniejszej sprawy oraz prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z wnioskiem oraz zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46081 Dobrzeń Wielki.

                                                                                     .Wójt Gminy

                                                                                   /-/ Piotr Szlapa