Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1631/48

G.6840.8.2012

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Chróścice

 

Działka 1631/48
arkusz mapy 1,
o pow. 0,1209 ha,

własność Gminy Dobrzeń Wielki

OP1O/00132697/1

w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników

wieczystych

Przeznaczenie w planie: P.B.S. – Przemysł, Bazy i Składy

 

Opis nieruchomości: Działka położona w Chróścicach przy ul. Cebuli 14, z bezpośrednim z niej zjazdem drogą asfaltową, w terenie zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej, usługowej. Stanowi teren zabudowany budynkiem produkcyjnym oraz prowadzona jest budowa nowego obiektu. Teren działki równy, średnio zagospodarowany, o nawierzchni gruntowej i częściowo żwirowej. Kształt działki nieregularny, teren płaski, dobrze nasłoneczniony. Nieruchomość uzbrojona w sieci: elektryczną, gazową, wodociągową kanalizacyjną, teletechniczną.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice

 

Wartość rynkowa prawa własności działki: 26 200 zł

 

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu: 16 320 zł

 

Cena nieruchomości: 9 880 zł (określona jako różnica wartości prawa własności gruntu pomniejszona o wartość prawa użytkowania wieczystego).

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy, ustalam do dnia 31 maja 2012 roku.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni tj. od dnia 16 kwietnia 2012 r. do 07 maja 2012 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

  

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2012
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • opublikowano:
  16-04-2012 09:25
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  16-04-2012 09:36
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 7415
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl