Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działki nr 481/59, 483/60, 485/53, 463/55, 704/55

 

 

 

G.6840.12.2012

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Obręb: Brzezie

Działki nr 481/59, 483/60, 485/53, 463/55, 704/55 arkusz mapy 2,
o łącznej pow. 1,2278 ha

OP1O/00124394/8

OP1O/00058128/9

Przeznaczenie w planie: 1P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca pięć działek, położona w Brzeziu, w strefie zabudowy przemysłowo - usługowo - magazynowo - składowej, w strefie oddziaływania Elektrowni „Opole” oraz w otoczeniu zakładów produkcyjno- usługowych. W dalszym sąsiedztwie pojedyncza zabudowa mieszkaniowa oraz tereny łąk. Położona bezpośrednio przy drodze o nawierzchni bitumicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wsi Brzezie.

 

Cena nieruchomości: 600 000 zł netto

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 12 października 2012 roku.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni tj. od dnia 30 sierpnia 2012 r. do 20 września 2012 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2012
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • opublikowano:
  30-08-2012 12:43
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  30-08-2012 12:48
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 7183
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl