Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Opolskiej 5 w Dobrzeniu Wielkim

 

 

 

G.7125.13,16.2012

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przedmiot zbycia

Obręb: Dobrzeń Wielki

Działki 1670/341, 1684/344 arkusz mapy 3,
o łącznej pow. 0,2320 ha

OP1O/00071253/1

samodzielne lokale mieszkalne nr 2 i 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości

Przeznaczenie w planie : MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowe lokale znajdują się w siedmiolokalowym budynku, w którym 5 stanowi już własność osób tam zamieszkujących. Budynek położony jest przy ul. Opolskiej 5 w rejonie o dobrze rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej i technicznej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-handlowej. Wybudowany w pierwszej połowie ubiegłego stulecia Budynek wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną c.o. z ciepłociągu, telefoniczną, deszczową.

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze o powierzchni użytkowej  63.32 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależne są garaż o pow. 13.90 m² oraz pomieszczenie gospodarcze nr 1 o pow. 7.50 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  1250/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 148 300.00 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta złotych 00/100)

 

Lokal mieszkalny nr 5 położony na wysokim parterze o powierzchni użytkowej 48.64 m², składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależne jest  pomieszczenie gospodarcze nr 2 o pow. 7.50 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  822/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 84 100.00 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysięcy sto złotych 00/100)

 

Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż najemcom

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 w/w ustawy ustalam do dnia 03 grudnia 2012 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni oraz w biuletynie informacji publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.