Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Kani 3-5 w Czarnowąsach

 

 

 

G.7125.1, 5, 7, 8, 9, 11, 12.2012

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przedmiot zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka 626/71 arkusz mapy 8,
o pow. 0,0768 ha

OP1O/00113197/7

samodzielne lokale mieszkalne nr 1, 2 , 3, 4 w klatce nr 3 oraz 1, 2B, 3 w klatce nr 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości

Przeznaczenie w planie : MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowe lokale znajdują się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym 1 stanowi już własność osób w nim zamieszkujących. Budynek położony jest przy ul. Kani 3-5 w rejonie o dobrze rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej i technicznej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,  usługowo-handlowej oraz oświaty. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony z dwoma klatkami schodowymi. Budynek wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną c.o. z ciepłociągu i teletechniczną.

 

Lokal mieszkalny nr 1 klatka 3 położony na parterze o powierzchni użytkowej  72.96 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależne są dwie piwnice o nr 04 i 05 o łącznej powierzchni 11.17  m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  1055/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 217 870.00 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

Lokal mieszkalny nr 2 klatka 3 położony na parterze o powierzchni użytkowej  26.68 m², składa się z 1 pokoju, pokoju z kuchnią, łazienki z wc. Do lokalu przynależna jest piwnica o nr 01 o powierzchni 8.83 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  446/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 82 110.00 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych 00/100).

 

Lokal mieszkalny nr 3 klatka 3 położony na pierwszym piętrze o powierzchni użytkowej  101.44 m², składa się z 4 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica o nr 03 o powierzchni 10.58  m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  1405/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 306 340.00 (słownie: trzysta sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100).

Lokal mieszkalny nr 4 klatka 3 położony na poddaszu o powierzchni użytkowej  55.62 m², składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Do lokalu przynależne są dwie piwnice o nr 06 i 07 oraz strych nr 3 o łącznej powierzchni 53.31  m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  1367/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 179 390.00 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

 

 

Lokal mieszkalny nr 1 klatka 5 położony na parterze o powierzchni użytkowej  103.71 m², składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależne są piwnica o nr 04 i garaż o łącznej powierzchni 20.63  m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  1560/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 309 690.00 (słownie: trzysta dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Lokal mieszkalny nr 2B klatka 5 położony na I piętrze o powierzchni użytkowej  54.95 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, garderoby. Do lokalu przynależne są piwnica o nr 03 i strych nr 2 o łącznej powierzchni 60.06  m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  1443/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 209 880.00 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

Lokal mieszkalny nr 3 klatka 5 położony na poddaszu o powierzchni użytkowej  51.49 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależne są piwnica o nr 06 oraz strych nr 4 o łącznej powierzchni 46.25 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  1226/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 166 070.00 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100)

 

 

Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż najemcom.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 w/w ustawy ustalam do dnia 03 grudnia 2012 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni oraz w biuletynie informacji publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.