Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie

logo_1.jpeg

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 1. Ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia
o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 z uwzględnieniem logotypów graficznych (logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, herb gminy Dobrzeń Wielki, logo Unii Europejskiej
z podpisem Unia Europejska).

Dalsze wymagania:

- pełen kolor wydruku

- wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż 150x100mm i nie większe niż 170x130mm

Termin realizacji: jednorazowe ogłoszenie w dniu 14 listopada 2012 r.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres mailowy lub pocztą bądź też złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki do dnia 12.11.2012 r. godz. 15.00.

PDFzapytanie ofertowe.pdf
DOCzałącznik nr 1 do zapytania.doc
DOCZałącznik nr 2 do zapytania.doc


logo_2.jpeg

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2012
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  08-11-2012 14:56
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  08-11-2012 15:03
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 9575
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl