Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - dz.62/4 Świerkle

 

 

 

G.6840.23.2012

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Obręb: Świerkle

Działka nr 62/4 arkusz mapy 2,
o pow. 0,0765 ha

OP1O/00038750/2

Przeznaczenie w planie: MN – mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Świerkle, bezpośrednio przy nieutwardzonej gminnej drodze o szerokości 4 m, prostopadłej do ul. Mickiewicza. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w dalszej odległości tereny leśne i tereny łąk. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną i  wodną, w zasięgu sieć kanalizacyjna.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wsi Świerkle.

 

Cena nieruchomości: 48 000 zł netto

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 07 stycznia 2013 roku.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.