Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki

 

Dobrzeń Wielki, 2012-12-20

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwały nr XI/104/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki.

Granicą opracowania objęta jest część wsi Borku, w bezpośredniej bliskości drogi wojewódzkiej.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 11-01-2013 r. adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać do dnia 11-01-2013r.  :

1.    na piśmie na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,

2.    drogą elektroniczną, na adres: ug@dobrzenwielki.pl;

3.    osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

 

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2012
  przez: Marcin Włodarczyk
 • opublikowano:
  20-12-2012 08:34
  przez: Marcin Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  20-12-2012 08:34
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 5859
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl